Blue Flower

Kommentti 8.9.2020.

Vuosina 1980-1981 silloinen Yhdyspankki Oy järjesti kilpailun konekeksijöille ja yrittäjille aiheesta Hukkapuun korjuu. Tavoite oli saada aikaan kevyt, maatiloille sopiva kone, millä metsään jäävää hukkapuuta - eli pienpuuta, latvuksia ja oksia - voisi kätevästi korjata pieniin lämpölaitoksiin hakkeeksi. Olin mukana tuomaristossa. Kilpailun voitti lohjalaisen agronomi Antti Maaheimon suunnittelema, tavallisen maataloustraktorin perään kiinnitettävä hakkuri mikä samalla kerää hakkeen hakkurin yläpuolella olevaan säiliöön.

Kilpailun jälkeen (1981) Yhdyspankki pyysi minua kirjoittamaan aiheesta pienen oppikirjasen otsikolla "Hukkapuuopas". Se löytyy PDF-fileenä oheisesta linkistä. Alla oppaan aloitus: Lukijalle. 

*****

Hukkapuuopas 1981

Lukijalle

Energian säästäminen ja energian kotimaisuusasteen lisääminen ovat tänään keskeiset tavoitteet maamme energiataloudessa.

Maanviljelijät, metsätilan omistajat, omakotitalossaan asuvat ja kesämökkiläiset ovat kiinnostuneet etenkin puusta energialahteenä. Ongelmana on kuitenkin miten saada hake tai polttopuut vaivattomasti ja huokealla poltettaviksi.

Erityisen mielenkiinnon kohteena on niin sanottu hukkapuu: metsään lahoamaan jäävä puuaines, joka ei pienen koon tai vikaisuuden vuoksi kelpaa myytäväksi metsäteollisuudelle.

Hukkapuun korjuumenetelmät oli kehitetty maassamme jo varsin pitkälle 1960-luvun alussa. Korjuututkimus ja korjuukoneiden kehittäminen pysähtyivät kuitenkin silloin polttopuun käytön taantumisen myötä lähes kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Yksinkertaisin konein korjattavan polttohakkeenkin arveltiin jääneen välivaiheeksi, uuteen aikakauteen soveltumattomaksi lämmön lähteeksi. Unohduksiin alkoi vaipua myös käytännössä hyväksi havaittu halkojen ja polttopuiden tekotietous.

Tähan Hukkapuun korjuuoppaaseen on koottu vanhasta perinteestä, viimeisimmistä tutkimuksista ja uusista käytännon sovellutuksista peräisin olevaa hukkapuun korjuutietoutta. Merkittävä osa tietoudesta saatiin kerätyksi Yhdyspankin julistaman valtakunnallisen hukkapuukilpailun satona.

Tässä yhteydessä haluammekin Yhdyspankin puolesta kiittää lämpimästi kaikkia niitä tuhansia puuntuottajia ja toimihenkilöitä, jotka joko kilpailijoina tai tuomariston jäseninä osallistuivat vuosina 1980-1981 Yhdyspankin toimeenpanemiin hukkapuukilpailuihin eri puolilla maata.

Opas on tarkoitettu kaikille hukkapuun korjuusta, kuljetuksesta ja käytösta kiinnostuneille. Erityisesti se on kirjoitettu omaa metsäänsa - niin kokonaista metsikköä kuin pientä kesämökin palstaakin - hoitaville, jotka voivat korjata hukkapuuta omalta maaltaan ja polttaa sitä omassa lämmityskattilassaan tai tulisijassaan.

Toivomme oppaan antavan sekä ideoita että konkreettisia toimintamalleja kaikille hukkapuun hyödyntämisestä kiinnostuneille suomalaisille.

... Lisää